výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 47, 1-10

1 Zbormajstrovi. Žalm Kórachovcov. 2 Tlieskajte, všetky národy, nadšene pozdravujte Boha, 3 lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou. 4 Podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. 5 Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval. — Sela — 6 Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby. 7 Ospevujte Boha, ospevujte! Ospevujte nášho Kráľa, ospevujte! 8 Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami! 9 Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. 10 Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.

Ž 47, 1-10

Z 47 - Autor žalmu opisuje mesiášske Kráľovstvo, akoby líčil kráľovstvo pozemské, lenže všeobecné. Mesiášske kráľovstvo predstavuje v predobraze kráľovstvo júdske.

Z 47,2 - Tlieskať rukami značí prejavovať radosť a úctu. Nielen Izraeliti, ale semitské národy vôbec mali zvyk "tlieskať rukami" po voľbe nového kráľa. Pritom sa privolávalo na slávu a za trúbenia a výkrikov radosti prisahali vernosť a priali kráľovi dlhý život (2 Kr 11,12).