výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 54, 1-9

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm, 2 ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Saulovi: Dávid sa skrýva u nás. 3 Pomôž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou prisúď mi právo! 4 Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst! 5 Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. — Sela — 6 Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote. 7 Zlo nech sa obráti na tých, čo po mne sliedia! Znič ich, lebo ty si verný! 8 Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. 9 Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.

Ž 54, 1-9

Verš 1
Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm,
1Sam 23:19 - Zífania prišli k Saulovi do Gibey so správou: Dávid sa skrýva u nás v Chórši v ťažko prístupných pevnostiach, a to na kopci Chakíla, južne od Ješimóna.
1Sam 26:1 - Zífania prišli k Saulovi do Gibey so správou: Dávid sa skrýva na kopci Chakíla oproti Ješimónu.

Verš 3
Pomôž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou prisúď mi právo!
Ž 86:14 - Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na teba nedbajú.

Verš 6
Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote.
Ž 52:9 - Pozrite! Muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti.

Z 54,1 - Porov. 1 Sam 23,19 n.; 26,1 n.