výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 54, 1-9

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov. 2 Z času, keď prišli Zifejci a povedali Saulovi: Hľa, či sa neskrýva Dávid u nás? 3 Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile. 4 Bože, počuj moju modlitbu a nakloň svoje ucho ku slovám mojich úst; 5 lebo cudzinci povstali proti mne, a ukrutníci hľadajú moju dušu; nepredstavili si Boha pred seba. Sélah. 6 Hľa, Bôh je mojím spomocníkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu. 7 Odplatí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vyplieň ich vo svojej pravde, Pane! 8 Budem ti dobrovoľne obetovať. Oslavovať budem tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. 9 Lebo si ma vytrhol z každého súženia, a moje oko videlo pomstu na mojich nepriateľoch.

Ž 54, 1-9

Verš 1
Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov.
1Sam 23:19 - Ale potom odišli Zífänia hore k Saulovi do Gibee a povedali: Či sa Dávid neskrýva u nás na pevných miestach v lese, na vŕšku Hachile, ktorý je z pravej strany púšte?
1Sam 26:1 - A zase prišli Zífänia k Saulovi do Gibee a povedali: Či sa neskrýva Dávid na vŕšku Hachile naproti púšti?

Verš 3
Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile.
Ž 86:14 - Ó, Bože, pyšní povstali proti mne, a hajno násilníkov hľadá moju dušu, a nepredstavili si teba pred seba.

Verš 6
Hľa, Bôh je mojím spomocníkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu.
Ž 52:9 - Hľa, to je ten človek, ktorý neučinil Boha svojou pevnosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohatstvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze.

Z 54,1 - Porov. 1 Sam 23,19 n.; 26,1 n.