výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 64, 1-11

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Počuj, Bože, môj hlasný nárek! Chráň mi život pred hrozbou nepriateľa! 3 Ukry ma pred tlupou zlosynov, pred zúrivosťou páchateľov neprávosti, 4 čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy, 5 aby zákerne zasiahli statočného. Zrazu naňho bez obáv vystrelia. 6 Utvrdzujú sa v zlom zámere, dovrávajú sa, že nastavia osídla, a hovoria: Kto nás uvidí? 7 Snujú podlosti, zatajujú zosnovaný úmysel, veď vnútro a srdce človeka je hlboké. 8 No Boh ich zasiahne šípom, zrazu budú sami ranení. 9 Vlastný jazyk im prichystá pád. Kto ich uvidí, pokrúti hlavou. 10 Všetci ľudia sa preľaknú, zvestovať budú skutok Boha, pochopia jeho konanie. 11 Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce.

Ž 64, 1-11

Verš 4
čo si jazyk brúsia ako meč, jedovaté slová chrlia ako šípy,
Ž 11:2 - Pozri, bezbožníci už luk napínajú, šíp si kladú na tetivu, aby za tmy strieľali na úprimných.

Z 64 - Žalm sa obsahom podobá 4. žalmu.