výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 29, 1-11

1 Žalm Dávidov. Zvelebujte Hospodina, synovia Boží, zvelebujte Hospodinovu slávu a moc! 2 Velebte slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi pri jeho svätom zjavení. 3 Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. 4 Hlas Hospodina je mocný. Hlas Hospodina je veľkolepý. 5 Hlas Hospodina láme cédre. Hospodin vyvracia libanonské cédre. 6 Prinúti Libanon, aby skákal ako teľa, a Sirjón ako byvolie mláďa. 7 Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. 8 Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hlas Hospodina otriasa púšťou Kádeš. 9 Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá: Sláva! 10 Hospodin trónil nad potopou, Hospodin tróni ako kráľ naveky. 11 Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Žalm Dávidov. Zvelebujte Hospodina, synovia Boží, zvelebujte Hospodinovu slávu a moc!
Ž 96:7 - Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc!

Verš 10
Hospodin trónil nad potopou, Hospodin tróni ako kráľ naveky.
Ž 10:16 - Hospodin je kráľom na večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny.

Verš 3
Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami.
Ex 9:23 - Keď Mojžiš zodvihol palicu k nebu, Hospodin zoslal hromobitie i ľadovec. Na zem padal oheň. Takto Hospodin zoslal na Egypt krupobitie.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.