výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 112, 1-10

1 Haleluja! |TU(álef)|Tu Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina |TU(bét)|Tu a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. 2 |TU(gimel)|Tu Jeho potomstvo bude mocné na zemi, |TU(dálet)|Tu pokolenie úprimných bude požehnané. 3 |TU(hé)|Tu Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, |TU(váv)|Tu jeho spravodlivosť trvá navždy. 4 |TU(zajin)|Tu Úprimným zasvitne svetlo v tme, |TU(chét)|Tu veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. 5 |TU(tét)|Tu Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava |TU(jod)|Tu a spravuje veci rozvážne, 6 |TU(kaf)|Tu nikdy sa nezachveje. |TU(lámed)|Tu Vo večnej pamäti bude spravodlivý. 7 |TU(mém)|Tu Nezľakne sa zlej správy, |TU(nún)|Tu jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. 8 |TU(sámek)|Tu Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, |TU(ajin)|Tu kým neuzrie pád svojich protivníkov. 9 |TU(pé)|Tu Štedro dáva chudobným, |TU(cádé)|Tu jeho spravodlivosť bude trvať navždy, |TU(kóf)|Tu jeho moc slávne vynikne. 10 |TU(réš)|Tu Uzrie to bezbožník a nazlostí sa, |TU(šín)|Tu škrípať bude zubami a zrúti sa. |TU(táv)|Tu Túžba bezbožníkov vyjde nazmar.

Ž 112, 1-10

Verš 1
Haleluja! |TU(álef)|Tu Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina |TU(bét)|Tu a v jeho príkazoch má veľkú záľubu.
Ž 1:1 - Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov,

Z 112 - Alfabetický žalm. Boh spravodlivého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi víťaziť a bohato ho odmeňuje.