výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 49, 1-21

1 Zbormajstrovi. Žalm Kórachovcov. 2 Čujte to všetky národy, zbystrite sluch všetci obyvatelia sveta, 3 jednoduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými! 4 Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. 5 Nakloním ucho k múdrym výrokom, za zvuku harfy vyjavím svoje tajomstvo. 6 Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, 7 ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? 8 Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, 9 lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, 10 že bude žiť naveky a že nikdy neuzrie hrob. 11 No predsa ho uzrie! Zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. 12 Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojím menom. 13 Človek si v blahobyte ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. 14 Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči. — Sela — 15 Rútia sa do ríše mŕtvych ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v ríši mŕtvych, zostanú bez svojich príbytkov. 16 Mňa však vykúpi Boh, vytrhne ma z moci ríše smrti. — Sela — 17 Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu; 18 veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou; jeho blahobyt nezostúpi za ním. 19 Aj keď si zaživa navráva: Chvália ťa, že si si dobre počínal! — 20 predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. 21 Človek v blahobyte to nechápe, je ako zviera, ktoré hynie.

Ž 49, 1-21

Verš 4
Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné.
Ž 78:2 - Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias,
Mt 13:35 - aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách,vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

Z 49,5 - Čo sa mu zjavilo, chce prijateľnou a zrozumiteľnou formou podať ďalej, nebude hovoriť sám, ale bude z neho hovoriť múdrosť Božia v krátkom poučení, hebr. "mášál - prísloví". Celý problém o nešťastí a nerovnosti na svete, "záhadu" každého človeka, chce vyložiť za sprievodu lýry; slovom básnickým, hudbou a spevom chce svojim poslucháčom ľahko vysvetliť ťažký problém. Aj proroci svoje naučenie sprevádzali hudbou (1 Sam 10,5; 2 Kr 3,15), aby uľahčili osvojenie jednotlivých právd.