výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 99, 1-9

1 Hospodin kraľuje! Národy sa trasú. Tróni nad cherubmi; zem sa chveje. 2 Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. 3 Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sväté! 4 Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok, vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. 5 Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, klaňajte sa pred jeho podnožkou — je svätá! 6 Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. 7 Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. 8 Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal, býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávostí. 9 Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha! Klaňajte sa smerom k jeho svätému vrchu, lebo svätý je Hospodin, náš Boh.

Ž 99, 1-9

Z 99 - Aj tento žalm je venovaný Bohu ako svätému Kráľovi, je tiež mesiášsky, pretože sa v ňom vyzdvihuje všeobecné Božie kráľovstvo.

Z 99,1-3 - "Pán kraľuje" (Ž 93,1), "tróni nad cherubmi" (1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2; Iz 37,16; Ž 80,2; 1 Krn 13,6), čiže nad archou zmluvy, na ktorej boli dvaja cherubi (Ex 25,22).