výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 134, 1-3

1 Pútnická pieseň. Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlíte v dome Hospodina. 2 Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. 3 Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem!

Ž 134, 1-3

Z 134 - "piesní výstupov" alebo pútnických piesní.

Z 134,1 - "Služobníci Pánovi" sú kňazi a leviti (Dt 10,8).