výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 124, 1-8

1 Pútnická Dávidova pieseň. Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael — 2 keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, 3 boli by nás zaživa pohltili, keď vzbĺkol ich hnev proti nám. 4 Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. 5 Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. 6 Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom! 7 Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. 8 Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.

Ž 124, 1-8

Verš 8
Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.
Ž 121:2 - Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.

Verš 7
Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.
Prís 6:5 - Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkara.

Z 124 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.

Z 124,4-6 - Žalmista dvoma metaforami rozbúreného potoka a zveri, ktorá lačno požiera korisť, opisuje nebezpečenstvo a svoju slabosť.

Z 124,7 - O aké nebezpečenstvo šlo, nevedno.