výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 124, 1-8

1 Dávidova pútnická pieseň. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael, 2 keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám, 3 vari by nás živých boli prehltli, keď proti nám blčala ich zúrivosť. 4 Vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. 5 Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody. 6 Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť. 7 Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode. 8 Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Ž 124, 1-8

Verš 8
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
Ž 121:2 - Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Verš 7
Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.
Prís 6:5 - Vytrhni sa jak srna z ruky (poľovníka) a ako vtáča z ruky vtáčnika.

Z 124 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.

Z 124,4-6 - Žalmista dvoma metaforami rozbúreného potoka a zveri, ktorá lačno požiera korisť, opisuje nebezpečenstvo a svoju slabosť.

Z 124,7 - O aké nebezpečenstvo šlo, nevedno.