výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 117, 1-2

1 Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia, 2 lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až naveky! Haleluja!

Ž 117, 1-2

Verš 1
Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,
Rim 15:11 - A opäť: Chváľte Pána všetky pohanské národya oslavujte ho všetci ľudia!

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).