výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 143, 1-12

1 Dávidov žalm. Hospodin, počuj moju modlitbu, počúvaj moje úpenlivé prosby, odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. 2 Nesúď sa so svojím služobníkom; veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. 3 Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi, do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. 4 Duch môj chradne, srdce mi tuhne. 5 Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. 6 K tebe vystieram svoje ruky; moja duša túži po tebe ako zem po vode. — Sela — 7 Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje; neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. 8 Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. 9 Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin, u teba hľadám útočisko. 10 Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. 11 Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive, pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. 12 Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov, odstrániš všetkých, čo ma sužujú, veď som tvoj služobník.

Ž 143, 1-12

Verš 8
Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.
Ž 25:1 - Dávidov. |TU(álef)|Tu Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože.

Verš 2
Nesúď sa so svojím služobníkom; veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý.
Rim 3:4 - Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovácha aby si zvíťazil, keď ťa súdia.
Gal 3:4 - Toľko ste zakúsili nadarmo? Keby len nadarmo!

Verš 12
Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov, odstrániš všetkých, čo ma sužujú, veď som tvoj služobník.
Ž 86:16 - Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou, zachráň syna svojej služobnice!
Ž 116:16 - Hospodin, som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá.

Verš 5
Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk.
Ž 77:5 - Viečka mi držíš otvorené, som rozrušený, nemôžem ani hovoriť.
Ž 77:10 - Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo? — Sela —

Z 143 - Cirkev zaradila žalm medzi tzv. kajúce žalmy pre 2. verš, kde sa naznačuje žalmistovo previnenie (porov. aj verše 8 a 10).

Z 143,2 - Dávid vie, že nie je v Božích očiach celkom nevinný. Veď kto z ľudí by to mohol povedať. Preto sa odvoláva skôr na Božie milosrdenstvo než na Božiu spravodlivosť.

Z 143,3 - Jeho život sa podobá tomu, čo už dávno zomrel. Nespravodlivý nepriateľ už vyriekol nad ním ortieľ smrti, teraz hľadá len príležitosť.

Z 143,10 - "Dobrý Boží duch" má žalmistu viesť "na správnu cestu". Pán mu má dať milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti (Ž 26,12; 27,11).