výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 117, 1-2

1 Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, 2 neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

Ž 117, 1-2

Verš 1
Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
Rim 15:11 - A opět: 'Chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí.'

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).