výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 111, 1-10

1 Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. 2 Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. 3 Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. 4 On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. 5 Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy. 6 Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pronárodů. 7 Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná, 8 spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. 9 Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící je jeho jméno. 10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!

Ž 111, 1-10

Z 111 - Alfabetický žalm ako aj nasledujúci.

Z 111,5 - "Pokrm dal tým, čo sa ho boja" - narážka na mannu a prepelice (Ex 16; Nm 11; Ž 78,26 n.). Cirkev prispôsobuje tieto slová na Eucharistiu (pozri Jn 6,31-33.48-51). Ako aj mnohé iné v tomto žalme má hlbší zmysel.