výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 108, 1-13

1 Píseň, žalm Davidův. 2 Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prozpěvovat žalmy, rovněž moje sláva! 3 Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. 4 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; 5 vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost. 6 Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva! 7 Aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí, odpověz mi! 8 Bůh ve své svatyni promluvil: "S jásotem rozdělím Šekem, rozměřím dolinu Sukót. 9 Mně patří Gileád, mně patří Manases, Efrajim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát. 10 Moáb je mé umývadlo, na Edóm hodím svůj střevíc, proti Pelišteji válečný ryk spustím." 11 Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edómu? 12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože? 13 Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. [ (Psalms 108:14) S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky. ]

Ž 108, 1-13

Verš 11
Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edómu?
Ž 60:1 - Pro předního zpěváka, podle "Lilie svědectví". Pamětní zápis, Davidův, k vyučování,

Verš 4
Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;
Ž 36:5 - Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého.
Ž 57:10 - Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;

Z 108 - Táto lyrická báseň, "žalm - mizmôr", nie je samostatnou básňou, je totižto zložený zo žalmu 57,8-12 (verše 2-6) a 60,7-14 (verše 7-14).