výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 124, 1-8

1 Poutní píseň, Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -, 2 kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, 3 zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli. 4 Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil, 5 tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. 6 Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům! 7 Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme! 8 Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

Ž 124, 1-8

Verš 8
Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.
Ž 121:2 - Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Verš 7
Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme!
Prís 6:5 - Jak gazela vytrhni se z rukou, jako ptáče z rukou čihařových.

Z 124 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.

Z 124,4-6 - Žalmista dvoma metaforami rozbúreného potoka a zveri, ktorá lačno požiera korisť, opisuje nebezpečenstvo a svoju slabosť.

Z 124,7 - O aké nebezpečenstvo šlo, nevedno.