výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 24, 1-10

1 Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. 2 To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. 3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? 4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. 5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. 6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob. 7 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 8 Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. 9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. 10 Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

Ž 24, 1-10

Verš 1
Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Dt 10:14 - Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní.
Jób 41:11 - z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry,
Ž 50:12 - Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.
1Kor 10:26 - 'Hospodinova je země i její plnost.'
1Kor 10:28 - Kdyby vám však někdo řekl: "Toto bylo obětováno božstvům", nejezte kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí-

Verš 3
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ž 15:1 - Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
Iz 33:14 - Hříšníci na Sijónu dostali strach, rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění: Kdo z nás může pobývat u sžírajícího ohně? Kdo z nás může pobývat u věčného žáru?

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.