výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 123, 1-4

1 Poutní píseň. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. 2 Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. 3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi! Dosyta jsme zakusili pohrdání. 4 Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných.

Ž 123, 1-4

Verš 1
Poutní píseň. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.
Ž 115:3 - Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.

Z 123 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.