výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 123, 1-4

1 Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! 2 Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž už se nad námi smiluje! 3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, už jsme přesyceni posměchem! 4 Už jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců!

Ž 123, 1-4

Verš 1
Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích!
Ž 115:3 - Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!

Z 123 - O nadpise pozri poznámku k 120. žalmu.