výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 58, 1-12

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. 2 Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? 3 Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! 4 Už odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. 5 Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, 6 slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh. 7 V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! 8 Ať se rozplynou, ať zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ať ztratí se! 9 Ať jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl! 10 Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice. 11 Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. 12 A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!"

Ž 58, 1-12

Verš 4
Už odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež.
Ž 140:3 - Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj.

Z 58 - Žalmista oslovuje nespravodlivých sudcov spôsobom dávnych prorokov a zvoláva na nich Božiu spravodlivosť.

Z 58,2 - V hebr. texte čítame "'élim - bohovia, mocnári". Vo Svätom písme sa tak volali nielen "sudcovia", lež aj králi, kňazi, predstavitelia Božej moci a autority (Ž 82,1.6; porov. aj Jn 10,34 a inde). Hoci zastupujú Boha, predsa všetko robia ako tí, čo vidia len seba, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ale skôr na postavení a osobných výhodách, robia to ako "zlosynovia".