výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 21, 1-14

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! 3 Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla 4 S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. 5 Dal jsi mu život, o nějž tě prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! 6 Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš. 7 Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. 8 Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! 9 Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice! 10 Až přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! 11 Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí! 12 Ano, chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! 13 Ano, ty je obrátíš nazpět, až na ně namíříš svou tětivou. 14 Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství!

Ž 21, 1-14

Z 21 - Tento žalm je obsahove príbuzný predošlému. Rozdiel je len v tom, že 20. ž. je modlitbou pred bojom, 21. žalm je poďakovaním po boji.

Z 21,9 - Dávid ďakuje za Božiu pomoc v boji a svojím obvyklým spôsobom sa rozhorľuje proti nepriateľom izraelského ľudu, ktorí mu hrozili záhubou.