výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 129, 1-8

1 Poutní píseň. Tolik mě týrali už od dětství - jen řekni, Izraeli: 2 Tolik mě týrali už od dětství, nikdy mě ale nezmohli! 3 Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. 4 Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých! 5 Ať musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! 6 Ať jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá! 7 Ženci se jí ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. 8 Ať je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!"

Ž 129, 1-8

Verš 6
Ať jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá!
Jób 8:12 - Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá.
Jób 40:15 - Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče.

Z 129,1-2 - "Od mladosti", od časov, čo semeno Abraháma vyrástlo na národ, teda od časov egyptského otroctva, cez dlhú a ťažkú dobu sudcov a kráľov, až po prítomné časy (Iz 27,12-13; Jer 2,2; 3,3; Ez 14,4; Oz 2,15; 11,1 n. atď.) Izraelitov prenasledovali. V dejinách Izraela nájdeme málo pokojných rokov.

Z 129,5-7 - Sion bol symbolom Zákona, daného izraelskému ľudu. Aj v týchto slovách sa uplatňuje židovská výlučnosť, idea vyvoleného národa.

Z 129,6 - V Palestíne sú strechy rovné. Vyložené sú buď kameňom, alebo, čo je častejšie, vysypané hlinou. Po dažďoch, za jarných dní narastie na strechách burina. No potom rýchlo vyschne.