výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 126, 1-6

1 Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. 2 Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" 3 Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. 4 Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! 5 Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. 6 Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.

Ž 126, 1-6

Verš 2
Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!"
Jób 8:21 - Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty.

Z 126 - Žalm isto vznikol po návrate z babylonského zajatia. Dokazujú to úvodné slová žalmu: "Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov." Tí, čo sa vrátili v prvom transporte (za Zorobábela, hneď po r. 538) zo zajatia, museli vo vlasti mnoho skusovať. Pomery vo vlasti nie sú najlepšie a väčšia čiastka národa je ešte v zajatí. Žalm vystihuje toto položenie izraelského národa a obsahom sa podobá žalmu 85, ktorý je tiež z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 126,4 - "Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu" - južná čiastka Palestíny, Negeb, je z väčšej čiastky roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.

Z 126,6 - Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podarí.