výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 47, 1-10

1 Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. 2 Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti! 3 Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je všude na zemi. 4 On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. 5 Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla 6 Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní. 7 Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte! 8 Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný: 9 Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. 10 Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil!

Ž 47, 1-10

Z 47 - Autor žalmu opisuje mesiášske Kráľovstvo, akoby líčil kráľovstvo pozemské, lenže všeobecné. Mesiášske kráľovstvo predstavuje v predobraze kráľovstvo júdske.

Z 47,2 - Tlieskať rukami značí prejavovať radosť a úctu. Nielen Izraeliti, ale semitské národy vôbec mali zvyk "tlieskať rukami" po voľbe nového kráľa. Pritom sa privolávalo na slávu a za trúbenia a výkrikov radosti prisahali vernosť a priali kráľovi dlhý život (2 Kr 11,12).