výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 11, 1-7

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" 2 Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! 3 Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! 4 Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! 5 Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! 6 Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! 7 Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!

Ž 11, 1-7