výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 61, 1-9

1 Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. 2 Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! 3 Od konce světa volám tě, srdce mám sevřené: Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě! 4 Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. 5 V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla 6 Mé sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. 7 Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta ať věky trvají! 8 Před Boží tváří ať trůní navždycky, dej, ať ho provází láska s věrností! 9 Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny.

Ž 61, 1-9

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).