výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 98, 1-9

1 Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství. 2 Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi národy. 3 Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! 4 Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte! 5 Zahrajte Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte. 6 Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! 7 Moře ať burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! 8 Řeky, tleskejte radostí, hory ať k tomu zpívají 9 před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě!

Ž 98, 1-9

Z 98,1-3 - Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána "novou piesňou" za "víťazstvo". Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi. "Nová pieseň" - pozri Ž 96,1.

Z 98,7 - Celá živá a neživá príroda má sa pripojiť k radosti ľudí, že prichodí nový, spravodlivý Kráľ (Iz 55,12; Ž 96,11-13; Rim 8,19-22).