výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 16, 1-11

1 Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám. 2 Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! 3 Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši! 4 Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na mé rty! 5 Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš! 6 Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví! 7 Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci mě učí mé svědomí. 8 Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám. 9 Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá. 10 Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! 11 Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

Ž 16, 1-11

Verš 8
Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Sk 2:25 - David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.

Verš 2
Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
Jób 22:2 - "Má snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval?
Jób 35:7 - Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít?
Ž 50:9 - Nechci však býka z chlévů tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady!
Rim 11:35 - "Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?"

Verš 10
Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!
Sk 2:31 - Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.
Sk 13:35 - Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.'

Verš 5
Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš!
Nár 3:24 - Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.

Z 16 - Nevieme, kedy a za akých okolností vznikol tento žalm. Autorom je Dávid, o čom svedčí nadpis žalmu, sv. Peter (Sk 2,25) a sv. Pavol (Sk 13,35). Žalm je mesiášsky, a to direktne, priamo. To znamená, že sa celý žalm vo vlastnom zmysle a v prvom poňatí vzťahuje na Mesiáša a len ohraničene a čiastočne ho možno chápať o Dávidovi. Sv. Peter uvádza 10. verš tohto žalmu ako prorockú predpoveď Kristovho zmŕtvychvstania. Podobne aj sv. Pavol tvrdí, že 10. verš sa splnil v Spasiteľovom zmŕtvychvstaní.

Z 16,5 - "Ty si môj podiel". Metafora tohto verša je prevzatá z časov Jozueho, keď po dobytí Palestíny podelili krajinu medzi jednotlivé kmene a rodiny. Zem sa rozmeriavala povrazom a potom sa o podieloch žrebovalo. Komu čo pripadlo, to bola jeho dedičná čiastka. Kmeň Léviho nedostal však územie, lebo jeho dedičstvom ostal Pán. Druhý obraz je prevzatý zo zvykov pri hostinách, kde mal každý určený svoj kalich.

Z 16,10 - "Podsvetie", šeól, je miesto mŕtvych. "Svätý", hebr. "tvoj miláčik", ktorého ty miluješ. "Porušenie", hebr. "šahát", značí jamu, hrob, ale i porušenie tela, rozklad, hnitie.