výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 98, 1-9

1 O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory. 2 The LORD hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen. 3 He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God. 4 Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise. 5 Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm. 6 With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King. 7 Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein. 8 Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together 9 Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.

Ž 98, 1-9

Z 98,1-3 - Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána "novou piesňou" za "víťazstvo". Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi. "Nová pieseň" - pozri Ž 96,1.

Z 98,7 - Celá živá a neživá príroda má sa pripojiť k radosti ľudí, že prichodí nový, spravodlivý Kráľ (Iz 55,12; Ž 96,11-13; Rim 8,19-22).