výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 143, 1-12

1 Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. 2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified. 3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. 4 Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate. 5 I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands. 6 I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. 7 Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. 8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. 9 Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me. 10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness. 11 Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble. 12 And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.

Ž 143, 1-12

Verš 8
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Ž 25:1 - Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.

Verš 2
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
Rim 3:4 - God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
Gal 3:4 - Have ye suffered so many things in vain? if it be yet in vain.

Verš 12
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
Ž 86:16 - O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
Ž 116:16 - O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.

Verš 5
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Ž 77:5 - I have considered the days of old, the years of ancient times.
Ž 77:10 - And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.

Z 143 - Cirkev zaradila žalm medzi tzv. kajúce žalmy pre 2. verš, kde sa naznačuje žalmistovo previnenie (porov. aj verše 8 a 10).

Z 143,2 - Dávid vie, že nie je v Božích očiach celkom nevinný. Veď kto z ľudí by to mohol povedať. Preto sa odvoláva skôr na Božie milosrdenstvo než na Božiu spravodlivosť.

Z 143,3 - Jeho život sa podobá tomu, čo už dávno zomrel. Nespravodlivý nepriateľ už vyriekol nad ním ortieľ smrti, teraz hľadá len príležitosť.

Z 143,10 - "Dobrý Boží duch" má žalmistu viesť "na správnu cestu". Pán mu má dať milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti (Ž 26,12; 27,11).