výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 96, 1-13

1 O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth. 2 Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day. 3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people. 4 For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods. 5 For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens. 6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary. 7 Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength. 8 Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts. 9 O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth. 10 Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously. 11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof. 12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice 13 Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

Ž 96, 1-13

Verš 9
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Ž 29:2 - Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.

Verš 13
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
Ž 98:9 - Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.
Zjv 19:11 - And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.