výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 129, 1-8

1 Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say: 2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me. 3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows. 4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked. 5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion. 6 Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up: 7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom. 8 Neither do they which go by say, The blessing of the LORD be upon you: we bless you in the name of the LORD.

Ž 129, 1-8

Verš 6
Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up:
Jób 8:12 - Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb.
Jób 40:15 - Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox.

Z 129,1-2 - "Od mladosti", od časov, čo semeno Abraháma vyrástlo na národ, teda od časov egyptského otroctva, cez dlhú a ťažkú dobu sudcov a kráľov, až po prítomné časy (Iz 27,12-13; Jer 2,2; 3,3; Ez 14,4; Oz 2,15; 11,1 n. atď.) Izraelitov prenasledovali. V dejinách Izraela nájdeme málo pokojných rokov.

Z 129,5-7 - Sion bol symbolom Zákona, daného izraelskému ľudu. Aj v týchto slovách sa uplatňuje židovská výlučnosť, idea vyvoleného národa.

Z 129,6 - V Palestíne sú strechy rovné. Vyložené sú buď kameňom, alebo, čo je častejšie, vysypané hlinou. Po dažďoch, za jarných dní narastie na strechách burina. No potom rýchlo vyschne.