výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 48, 1-14

1 Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. 2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. 3 God is known in her palaces for a refuge. 4 For, lo, the kings were assembled, they passed by together. 5 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away. 6 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail. 7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. 8 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah. 9 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple. 10 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness. 11 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments. 12 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof. 13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following. 14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.

Ž 48, 1-14

Verš 2
Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.
Mt 5:35 - Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.

Z 48 - Tento žalm je obdobný ako oba predchádzajúce (46 a 47). Hlavnou myšlienkou žalmu je mimoriadna záchrana mesta Jeruzalema.

Z 48,3 - Cirkev bude stredom a prameňom pokoja a duševných radostí pre každého, kto uverí v Ježiša Krista.

Z 48,5 - Nepriateľskí králi sa spoločne vychytili proti svätému mestu a nezadržateľne postupujú proti svätému mestu. Keby šlo o Edomčanov, Moabčanov a Amončanov (2 Krn 20), žalm by verne zachycoval udalosti, ktoré sa stali v ten deň v okolí Jeruzalema.

Z 48,8 - "Lode taršišské" boli lode, ktoré mohli plávať na dlhej ceste, pravdepodobne z Palestíny až do dnešného Španielska, do Tartesu (Tartess), prístavu na juhovýchodnom pobreží Pyrenejského polostrova. Východný vietor (Ez 27,26) bol veľmi nebezpečný aj pre najväčšie lode, nič mu neodolalo.