výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 129, 1-8

1 ترنيمة المصاعد‎. ‎كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي ليقل اسرائيل 2 كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي. لكن لم يقدروا عليّ‎. 3 ‎على ظهري حرث الحرّاث. طوّلوا اتلامهم‎. 4 ‎الرب صديق. قطع ربط الاشرار‎. 5 ‎فليخز وليرتد الى الوراء كل مبغضي صهيون‎. 6 ‎ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل ان يقلع‎. 7 ‎الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه‎. 8 ‎ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم. باركناكم باسم الرب

Ž 129, 1-8

Verš 6
‎ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل ان يقلع‎.
Jób 8:12 - وهو بعد في نضارته لم يقطع ييبس قبل كل العشب.
Jób 40:15 - هوذا بهيموث الذي صنعته معك. ياكل العشب مثل البقر.

Z 129,1-2 - "Od mladosti", od časov, čo semeno Abraháma vyrástlo na národ, teda od časov egyptského otroctva, cez dlhú a ťažkú dobu sudcov a kráľov, až po prítomné časy (Iz 27,12-13; Jer 2,2; 3,3; Ez 14,4; Oz 2,15; 11,1 n. atď.) Izraelitov prenasledovali. V dejinách Izraela nájdeme málo pokojných rokov.

Z 129,5-7 - Sion bol symbolom Zákona, daného izraelskému ľudu. Aj v týchto slovách sa uplatňuje židovská výlučnosť, idea vyvoleného národa.

Z 129,6 - V Palestíne sú strechy rovné. Vyložené sú buď kameňom, alebo, čo je častejšie, vysypané hlinou. Po dažďoch, za jarných dní narastie na strechách burina. No potom rýchlo vyschne.