výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 121, 1-8

1 ترنيمة المصاعد‎. ‎ارفع عينيّ الى الجبال من حيث ياتي عوني‎. 2 ‎معونتي من عند الرب صانع السموات والارض‎. 3 ‎لا يدع رجلك تزل. لا ينعس حافظك‎. 4 ‎انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل‎. 5 ‎الرب حافظك. الرب ظل لك عن يدك اليمنى‎. 6 ‎لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل‎. 7 ‎الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك‎. 8 ‎الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن والى الدهر

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).