výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RIV - Talianský - Riveduta)

Ž 121, 1-8

1 Canto dei pellegrinaggi. Io alzo gli occhi ai monti… Donde mi verrà l’aiuto? 2 Il mio aiuto vien dall’Eterno che ha fatto il cielo e la terra. 3 Egli non permetterà che il tuo piè vacilli; colui che ti protegge non sonnecchierà. 4 Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. 5 L’Eterno è colui che ti protegge; l’Eterno è la tua ombra; egli sta alla tua destra. 6 Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. 7 L’Eterno ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà l’anima tua. 8 L’Eterno proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno.

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).