výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 118, 1-29

1 احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته‎. 2 ‎ليقل اسرائيل ان الى الابد رحمته‎. 3 ‎ليقل بيت هرون ان الى الابد رحمته‎. 4 ‎ليقل متقو الرب ان الى الابد رحمته 5 من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحب‎. 6 ‎الرب لي فلا اخاف. ماذا يصنع بي الانسان‎. 7 ‎الرب لي بين معينيّ وانا سأرى باعدائي‎. 8 ‎الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان 9 الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء‎. 10 ‎كل الامم احاطوا بي. باسم الرب ابيدهم‎. 11 ‎احاطوا بي واكتنفوني. باسم الرب ابيدهم‎. 12 ‎احاطوا بي مثل النحل. انطفأوا كنار الشوك. باسم الرب ابيدهم. 13 دحرتني دحورا لاسقط. اما الرب فعضدني‎. 14 ‎قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا‎. 15 ‎صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس 16 يمين الرب مرتفعة. يمين الرب صانعة ببأس‎. 17 ‎لا اموت بل احيا واحدث باعمال الرب‎. 18 ‎تأديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني 19 افتحوا لي ابواب البر. ادخل فيها واحمد الرب‎. 20 ‎هذا الباب للرب. الصديقون يدخلون فيه‎. 21 ‎احمدك لانك استجبت لي وصرت لي خلاصا‎. 22 ‎الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاوية‎. 23 ‎من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا 24 هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. نبتهج ونفرح فيه‎. 25 ‎آه يا رب خلّص. آه يا رب انقذ‎. 26 ‎مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب‎. 27 ‎الرب هو الله وقد انار لنا. اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح‎. 28 ‎الهي انت فاحمدك الهي فارفعك‎. 29 ‎احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته

Ž 118, 1-29

Verš 8
‎الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان
Ž 62:8 - ‎توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا. سلاه
Ž 146:3 - لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده‎.
Jer 17:5 - هكذا قال الرب. ملعون الرجل الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه.
Jer 17:7 - مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله.

Verš 16
يمين الرب مرتفعة. يمين الرب صانعة ببأس‎.
Lk 1:51 - صنع قوة بذراعه. شتّت المستكبرين بفكر قلوبهم.

Verš 22
‎الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاوية‎.
Iz 8:14 - ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيتي اسرائيل وفخا وشركا لسكان اورشليم.
Iz 28:16 - لذلك هكذا يقول السيد الرب. هانذا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما اساسا مؤسسا. من آمن لا يهرب.
Mt 21:42 - قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا.
Mk 12:10 - أما قرأتم هذا المكتوب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية.
Lk 20:17 - فنظر اليهم وقال اذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية.
Sk 4:11 - ‎هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاوية.
Rim 9:33 - كما هو مكتوب ها انا اضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزى
Ef 2:20 - مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية
1Pt 2:4 - الذي اذ تأتون اليه حجرا حيّا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم
1Pt 2:7 - فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة واما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية

Verš 6
‎الرب لي فلا اخاف. ماذا يصنع بي الانسان‎.
Rim 8:31 - فماذا نقول لهذا. ان كان الله معنا فمن علينا.

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).