výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 121, 1-8

1 (120:1) Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 2 (120:2) Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. 3 (120:3) Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; 4 (120:4) не дремлет и не спит хранящий Израиля. 5 (120:5) Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой рукитвоей. 6 (120:6) Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. 7 (120:7) Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь . 8 (120:8) Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).