výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 58, 1-11

1 لامام المغنين. على لا تهلك. لداود. مذهبة‎. ‎أحقا بالحق الاخرس تتكلمون بالمستقيمات تقضون يا بني آدم‎. 2 ‎بل بالقلب تعملون شرورا في الارض ظلم ايديكم تزنون‎. 3 ‎زاغ الاشرار من الرحم ضلّوا من البطن متكلمين كذبا‎. 4 ‎لهم حمة مثل حمة الحيّة. مثل الصلّ الاصم يسد اذنه 5 الذي لا يستمع الى صوت الحواة الراقين رقى حكيم 6 اللهم كسّر اسنانهم في افواههم. اهشم اضراس الاشبال يا رب‎. 7 ‎ليذوبوا كالماء ليذهبوا. اذا فوّق سهامه فلتنب‎. 8 ‎كما يذوب الحلزون ماشيا. مثل سقط المرأة لا يعاينوا الشمس‎. 9 ‎قبل ان تشعر قدوركم بالشوك نيئا او محروقا يجرفهم‎. 10 ‎يفرح الصدّيق اذ راى النقمة. يغسل خطواته بدم الشرير‎. 11 ‎ويقول الانسان ان للصديق ثمرا. انه يوجد اله قاض في الارض

Ž 58, 1-11

Verš 4
‎لهم حمة مثل حمة الحيّة. مثل الصلّ الاصم يسد اذنه
Ž 140:3 - ‎سنوا ألسنتهم كحية حمة الافعوان تحت شفاههم. سلاه‎.

Z 58 - Žalmista oslovuje nespravodlivých sudcov spôsobom dávnych prorokov a zvoláva na nich Božiu spravodlivosť.

Z 58,2 - V hebr. texte čítame "'élim - bohovia, mocnári". Vo Svätom písme sa tak volali nielen "sudcovia", lež aj králi, kňazi, predstavitelia Božej moci a autority (Ž 82,1.6; porov. aj Jn 10,34 a inde). Hoci zastupujú Boha, predsa všetko robia ako tí, čo vidia len seba, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ale skôr na postavení a osobných výhodách, robia to ako "zlosynovia".