výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 121, 1-8

1 Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? 2 Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! 3 On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. 4 Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! 5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín. 6 Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. 7 Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. 8 Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).