výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 92, 1-15

1 مزمور تسبيحة. ليوم السبت‎. ‎حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك ايها العلي‎. 2 ‎ان يخبر برحمتك في الغداة وامانتك كل ليلة 3 على ذات عشرة اوتار وعلى الرباب على عزف العود‎. 4 ‎لانك فرحتني يا رب بصنائعك. باعمال يديك ابتهج‎. 5 ‎ما اعظم اعمالك يا رب واعمق جدا افكارك‎. 6 ‎الرجل البليد لا يعرف والجاهل لا يفهم هذا‎. 7 ‎اذا زها الاشرار كالعشب وازهر كل فاعلي الاثم فلكي يبادوا الى الدهر‎. 8 ‎اما انت يا رب فمتعال الى الابد‎. 9 ‎لانه هوذا اعداؤك يا رب لانه هوذا اعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعلي الاثم‎. 10 ‎وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري‎. 11 ‎وتبصر عيني بمراقبيّ. وبالقائمين عليّ بالشر تسمع اذناي 12 الصدّيق كالنخلة يزهو كالارز في لبنان ينمو‎. 13 ‎مغروسين في بيت الرب في ديار الهنا يزهرون‎. 14 ‎ايضا يثمرون في الشيبة. يكونون دساما وخضرا 15 ليخبروا بان الرب مستقيم. صخرتي هو ولا ظلم فيه

Ž 92, 1-15

Verš 12
الصدّيق كالنخلة يزهو كالارز في لبنان ينمو‎.
Oz 14:5 - اكون لاسرائيل كالندى. يزهر كالسوسن ويضرب اصوله كلبنان.
Sdc 9:15 - فقال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. والا فتخرج نار من العوسج وتأكل ارز لبنان.

Z 92 - "Na Pánov deň" - označuje sa liturgické umiestnenie žalmu pri bohoslužbe. Podľa Talmudu sa spieval za rannej sobotňajšej obety, sprevádzal druhú čiastku celopalu, čiže celostnej žertvy, tzv. "mokrú obetu" (Ex 29,38; Nm 28,9).

Z 92,3 - Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.

Z 92,14 - Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.