výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 61, 1-8

1 لامام المغنين. على ذوات الاوتار. لداود‎. ‎اسمع يا الله صراخي واصغ الى صلاتي‎. 2 ‎من اقصى الارض ادعوك اذا غشي على قلبي. الى صخرة ارفع مني تهديني‎. 3 ‎لانك كنت ملجأ لي. برج قوة من وجه العدو‎. 4 ‎لاسكنن في مسكنك الى الدهور. احتمي بستر جناحيك. سلاه‎. 5 ‎لانك انت يا الله استمعت نذوري. اعطيت ميراث خائفي اسمك‎. 6 ‎الى ايام الملك تضيف اياما سنينه كدور فدور‎. 7 ‎يجلس قدام الله الى الدهر. اجعل رحمة وحقا يحفظانه‎. 8 ‎هكذا ارنم لاسمك الى الابد لوفاء نذوري يوما فيوما

Ž 61, 1-8

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).