výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 121, 1-8

1 Pútnická pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom; príde mi odtiaľ pomoc? 2 Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. 3 Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. 4 Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. 5 Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. 6 Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci. 7 Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. 8 Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).