výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 140, 1-14

1 Zbormajstrovi. Žalm. Dávidov. 2 Zbav ma, Hospodin, zlého človeka, chráň ma pred násilníkom, 3 pred tými, čo myslia len na zlé, každý deň vyvolávajú rozbroje. 4 Brúsia si jazyky ako hady, na perách majú jed ako vretenice. — Sela — 5 Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka, zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. 6 Pyšní mi nastavili slučku, sieť z povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla. — Sela — 7 Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Boh! Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin! 8 Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. 9 Hospodin, nesplň želania bezbožníka, nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína. — Sela — 10 Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. 11 Nech padne na nich žeravé uhlie, nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. 12 Ohovárač neobstojí v krajine, násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. 13 Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho, chudobným vymôže právo. 14 Len spravodliví budú chváliť tvoje meno, úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.

Ž 140, 1-14

Verš 3
pred tými, čo myslia len na zlé, každý deň vyvolávajú rozbroje.
Ž 58:4 - Odcudzili sa bezbožníci, blúdia od narodenia, od života matky klamú.
Rim 3:13 - Ich hrdlo je otvorený hrob,svojimi jazykmi podvádzali,hadí jed majú na perách.

Verš 5
Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka, zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy.
Jer 18:22 - Z ich domov nech sa ozýva kvílenie, keď náhle privedieš na nich zástup ničiteľov, lebo vykopali jamu, aby ma polapili, a osídla nastavili mojim nohám.

Z 140,8 - "Moja sila a záštita", dosl. "sila mojej spásy", Pán, čo zachraňuje.