výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 41, 1-14

1 Zbojmajstrovi. Dávidov žalm. 2 Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. 3 Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive, bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. 4 Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. 5 Povedal som: Hospodin, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe. 6 Moji nepriatelia o mne zlomyseľne hovoria: Kedyže už zomrie? Kedy zanikne jeho meno? 7 Keď ma niekto navštívi, myslí na márnosť, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. 8 Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. 9 Doľahla naňho zlá choroba; kto takto uľahol, už nevstane. 10 Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. 11 Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. 12 Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. 13 Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný, postavíš ma navždy pred seba. 14 Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky. Amen. Amen.

Ž 41, 1-14

Verš 9
Doľahla naňho zlá choroba; kto takto uľahol, už nevstane.
Jn 13:18 - Nehovorím to o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil; ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

Z 41,10 - Dávidov radca a dobrý priateľ Achitofel sa pridal za Absolónovej vzbury k vzbúrencom v Hebrone (2 Sam 15,12-15). Vo verši 10. je Achitofel predobrazom zradcu Judáša (Jn 13,18; 17,12; Sk 1,16), a tak žalm je prorocký a nepriamo (typicky) mesiášsky. Dávid je tu predobrazom Ježiša Krista.

Z 41,14 - V 14. verši, ktorý nepatrí k žalmu, je chválospev na Pána a je to zakončenie Prvej knihy žalmov ako 72,18 a 106,48.