výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 41, 1-14

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. 3 Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom napospas. 4 Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť. 5 Volám: „Pane, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.“ 6 Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne: „Kedyže už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?“ 7 A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlobu a potom odíde von a ohovára ma. 8 Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne: 9 „Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“ 10 Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. 11 Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou; pomôž mi vstať a ja im odplatím. 12 Z toho poznám, že ma máš rád, ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou. 13 Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný, a naveky ma postavíš pred svoju tvár. 14 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky. Staň sa. Amen.

Ž 41, 1-14

Verš 9
„Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“
Jn 13:18 - Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: »Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.«

Z 41,10 - Dávidov radca a dobrý priateľ Achitofel sa pridal za Absolónovej vzbury k vzbúrencom v Hebrone (2 Sam 15,12-15). Vo verši 10. je Achitofel predobrazom zradcu Judáša (Jn 13,18; 17,12; Sk 1,16), a tak žalm je prorocký a nepriamo (typicky) mesiášsky. Dávid je tu predobrazom Ježiša Krista.

Z 41,14 - V 14. verši, ktorý nepatrí k žalmu, je chválospev na Pána a je to zakončenie Prvej knihy žalmov ako 72,18 a 106,48.