výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 82, 1-8

1 Ásafov žalm. Postavil sa Boh v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi: 2 Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadŕžať bezbožníkom? — Sela — 3 Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. 4 Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov! 5 Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. 6 Povedal som si: Ste bohovia, všetci ste synmi Najvyššieho. 7 Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža. 8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom!

Ž 82, 1-8

Verš 8
Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom!
Ž 2:8 - Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva.
Heb 1:2 - V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet.

Verš 4
Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov!
Prís 24:11 - Zachraňuj vedených na smrť a bráň tých, čo sa tackajú na popravisko.

Z 82,1 - Žalmista básnickou vravou opisuje Boha, ktorý ide súdiť "sudcov" - bohov. V SZ sa sudcovia často uvádzajú pod menom: "bené(y) 'elohím" alebo len "'elohím", "synovia Boží" alebo "bohovia" (Ex 21,6; 22,8.9; Dt 1,17; 19,17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene prisluhovali spravodlivosť na zemi (Ž 58,2).

Z 82,8 - Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2,8.9).