výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 82, 1-8

1 Aszáf zsoltára. 2 Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 3 Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! 4 Mentsétek meg a szegényt és szûkölködõt; a gonoszok kezébõl szabadítsátok ki. 5 Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog. 6 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 7 Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely fõember. 8 Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

Ž 82, 1-8

Verš 8
Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.
Ž 2:8 - Kérjed tõlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
Heb 1:2 - A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,

Verš 4
Mentsétek meg a szegényt és szûkölködõt; a gonoszok kezébõl szabadítsátok ki.
Prís 24:11 - Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!

Z 82,1 - Žalmista básnickou vravou opisuje Boha, ktorý ide súdiť "sudcov" - bohov. V SZ sa sudcovia často uvádzajú pod menom: "bené(y) 'elohím" alebo len "'elohím", "synovia Boží" alebo "bohovia" (Ex 21,6; 22,8.9; Dt 1,17; 19,17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene prisluhovali spravodlivosť na zemi (Ž 58,2).

Z 82,8 - Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2,8.9).