výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 6, 1-10

1 Az éneklõmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára. 2 Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. 3 Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim! 4 Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen? 5 Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért; 6 Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsõít téged? 7 Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. 8 Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. 9 Távozzatok tõlem mind, ti bûnt cselekedõk, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. 10 Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. [ (Psalms 6:11) Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. ]

Ž 6, 1-10

Verš 8
Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt.
Mt 7:23 - És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tõlem, ti gonosztevõk.
Mt 25:41 - Akkor szól majd az õ bal keze felõl állókhoz is: Távozzatok tõlem, ti átkozottak, az örök tûzre, a mely az ördögöknek és az õ angyalainak készíttetett.
Lk 13:27 - De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tõlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!

Verš 1
Az éneklõmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára.
Ž 38:1 - Dávid zsoltára emlékeztetõül.

Z 6 - Prvý zo siedmich kajúcich žalmov (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Z 6,6 - Tu treba spomenúť, že v časoch žalmistu zjavenie o posledných veciach človeka (o smrti, súde, treste) nebolo ešte ukončené. Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich pochop o položení duší po smrti bol nedokonalý. Vedeli iba toľko, že duše zomretých boli v podsvetí - šeóle, na temnom a smutnom mieste. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie.

Z 6,8 - Pod nepriateľmi máme rozumieť všetko, čo je nepriateľské našej spáse a čo nás môže viesť k zlu.